Om Centrum för Innovativa Drycker

 

Välkommen till Centrum för Innovativa Drycker på Balsgård!

Centrum för Innovativa Drycker är en resurs vid Sveriges Lantbruksuniversitet för dig som bedriver eller vill utveckla kommersiell verksamhet kring drycker. Drycker av alla de slag har en expanderande marknad, och möjligheterna till produktutveckling och produktdiversifiering är mycket goda. Detta gäller i synnerhet drycker som till sin helhet baseras på lokalt producerade råvaror där skonsamma och rationella processmetoder kan bidra till att både smak och innehållet av hälsobefrämjande ämnen bevaras.


Vid Centrum för Innovativa Drycker kan du få rådgivning och tillgång till utrustning för att utveckla och ta fram olika typer av drycker inför en egen produktion eller legotillverkning. Anläggningen är kvalitetssäkrad för produktion av pumpbara vegetabiliska livsmedel (certifierad enligt IP Livsmedel).