SLU Open Labs Food Balsgård

 

Välkommen till SLU Open Labs Food på Balsgård!

SLU Open Labs Food på Balsgård startade som projektet Centrum för Innovativa Drycker men är nu en permanent resurs vid Sveriges Lantbruksuniversitet för dig som bedriver eller vill utveckla kommersiell verksamhet kring drycker. Drycker av alla de slag har en expanderande marknad, och möjligheterna till produktutveckling och produktdiversifiering är mycket goda. Detta gäller i synnerhet drycker som till sin helhet baseras på lokalt producerade råvaror där skonsamma och rationella processmetoder kan bidra till att både smak och innehållet av hälsobefrämjande ämnen bevaras.


Vid SLU Open Labs Food på Balsgård kan du få rådgivning och tillgång till utrustning för att utveckla och ta fram olika typer av drycker inför en egen produktion eller legotillverkning. Anläggningen är kvalitetssäkrad för produktion av pumpbara vegetabiliska livsmedel (certifierad enligt IP Livsmedel och också certifierad för ekologisk produktion).